Deň Zeme 2015

17.04.2015 14:46

Materská škola Rosnička, s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Budulov 116, Moldava nad Bodvou - Szepsi

                                      

Vás srdečne pozýva

   Dňa 22.4.2015 o 9.30 hod., do priestorov materskej školy z príležitosti Dňa Zeme, na zaujímavé, tvorivé a náučné dopoludnie pre deti aj z vašej materskej školy. Zároveň Vám chceme priblížiť, ako pracujeme v oblasti ochrany prírody ako Zelená škola.

 

 

Každú materskú školu môžu zastupovať max. 4 deti. Je potrebné, aby deti mali športové oblečenie. Prosím, aby ste sa prihlásili do 17.4.2015. Ďakujem

 

                                                 Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi detičkami

 

 

 

V Budulove Dňa 13.4.2015                                                                                                        Eva Hudáková                          

                                                                                    Riaditeľka MŠ                           

—————

Späť