"Svet detských srdiečok je iný ako svet dospelých.
   Detský svet je farebný, čistý, krehký, úprimný.
   Vníma iné hodnoty, všíma si detaily, ktoré by sa do uponáhľaného sveta dospelých akoby nevošli.

   Buďme ako deti, tešme sa z maličkostí, ktoré prinášajú aj zdanlivo všedné dni."                                                                                               

                                                                                                 / Kernová, 2004/

 

 

Sme Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, jednotriedna heterogénna.

Pracujeme s deťmi od 2-6 rokov. Edukačný proces prebieha v maďarskom a slovenskom jazyku.

Deti sú pripravené na vstup do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským aj slovenským.

Pracujeme v programe Zelená škola od roku 2011.

Certifikát Zelená škola sme získali v roku 2013 a ďalej pracujeme na jej obhájení.

Plníme Environmentálný akčný plán školy v spolupráci s rodičmi, obyvateľmi obce, okolitými materskými školami,

pre ktoré pripravujeme každoročne rôzne aktivity, aby sme šírili ciele a úlohy z environmentálnej výchovy.

Na plnenie cieľov v uvedenej oblasti nám slúži krásna, veľká bylinná špirála s 29 druhmi byliniek, jazierko, kvetinové záhony,

zeleninové záhony na školskom dvore. S deťmi sa zúčastňujeme rôznych aktivít, prehliadok a divadelných predstavení,

ktoré organizujú ostatné materské školy, odbor kultúry v Moldave nad Bodvou,ale aj základné školy.

Dobré úspechy dosahujeme vo viacboji všestrannosti, kde sa naše deti umiestňujú na prvých troch miestach.

Pravidelne sa zúčastňujeme školy v prírode a predplaveckého výcviku.

Zamestnanci školy sa starajú o to, aby sa deťom v našej materskej škole páčilo, rady k nám chodili a aby boli spokojní aj rodičia detí.

 


Zelená škola

Materská škola sa v školskom roku 2011/2012 zapojila do projektu Zelená škola. Je to medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete EcoSchools.

    Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní. Program Zelená škola je celostný. Podnecuje k spolupráci celú školu – zamestnancov, deti, rodičov, samosprávu, média.

    Certifikačné obdobie príslušného ročníka trvá dva roky, počas ktorých škola plní úlohy programu Zelená škola.

 

Ocenenie: Certifikát ZELENÁ ŠKOLA