Kontakt

Materská škola Rosnička, Budulov 116, 045 01 Moldava nad Bodvou

Telefónne číslo: 0917 677 139

Pani riadieľka: Eva Hudáková

Triedna učiteľka: Lívia Vanyová


Email: eva.hudakova@centrum.sk, vanyova.livia@gmail.com


Kontaktujte nás