Predmety

DENNÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY
6:30 -   12:00 Otvorenie, schádzanie sa, hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
9.00 Desiata
12.00 Obed
15.00 Olovrant
12.30 - 16.00 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, príprava na odpočinok – literárne chvíľky, hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybovo-relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odchod detí domov
16:00 Ukončenie prevádzky, uzamknutie priestorov školy


Krížovka - Ak máš chvíľu času, skús ma vylúštiť.